top of page
Arbeid en bevalling

Sommige mensen voelen zich meer op hun gemak door nog enkele uren thuis te blijven vooraleer naar het ziekenhuis te gaan. Dit kan perfect zo verlopen, om dan te gepasten tijde naar het ziekenhuis te vertrekken. In samenspraak met de ouders kan ik de arbeid opvolgen. Uiteraard is de medische voorgeschiedenis van groot belang en wordt elke situatie individueel ingeschat om de bevalling op een veilige manier te laten verlopen. We streven ernaar om wensen van de toekomstige ouders te respecteren, maar de veiligheid van zowel moeder als baby zijn nog steeds onze grootste prioriteit!

 

Anderen twijfelen of de weeën echt begonnen zijn. Dan kom ik graag langs om de situatie in te schatten. Er wordt dan een vaginaal toucher uitgevoerd, uiteraard worden ook parameters van de mama en de harttonen en de ligging van de baby gecontroleerd. 

bottom of page